Konferencija "Pravci razvoja sistema alternativnih mera i sankcija u Republici Srbiji" - 29. maj 2009. godine.

28.05.2009.

Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen otvoriće konferenciju «Pravci razvoja sistema alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji» koja će se održati u petak 29. maja 2009. godine u hotelu «Kontinental Beograd» ( prvi sprat, sala «Le Club») sa početkom u 10.00 časova. Konferenciju organizuju Uprava za izvršenje zavodskih sankcija Ministarstva pravde i Misija OEBS,  uz podršku Ambasade Holandije. Učesnicima skupa obratiće se i Milan Obradović, direktor Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Ministarstva pravde.

Cilj konferencije je upoznavanje stručne i šire javnosti sa do sada postignutim rezultatima u izvršenju kazne rada u javnom interesu i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom na teritoriji Beograda, stručnom usavršavanju sudija i tužilaca, problemima sa kojima se nadležni organi susreću prilikom izricanja i sprovođenja alternativnih sankcija, kao i predstavljanju novih pristupa i potencijalnih zakonskih izmena i rešenja u razvoju alternativnih sankcija u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije.  

Konferencija će okupiti domaću i stručnu javnost i sve relevantne aktere u procesu primene alternativnih sankcija.

Program možete preuzeti ovde.

MINISTARSTVO PRAVDE
REPUBLIKE SRBIJE

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ