Konferencija “Ustavno sudstvo u teoriji i praksi” - 27. oktobar 2009. godine

27.10.2009.

Ministarka pravde Snežana Malović je na otvaranju regionalne konferencije „Ustavno sudstvo u teoriji i praksi“ ukazala da Ustavni sud trenutno radi u nepotpunom sastavu, jer nedostaje pet sudija koje treba da imenuje Vrhovni kasacioni sud. Ministarka je izrazila uverenje da će taj problem u kratkom roku biti prevaziđen, jer će Vrhovni kasacini sud početi sa radom 1. januara 2010. godine, u skladu sa rokovim određenim za početak rada nove mreže sudova u Srbiji.

Ministraka je podsetila da je u nadležnosti Ustavnog suda i odluka o zabrani rada političkih stranka i udruženja gradjana i naglasila da je ta sudska instanca jedina merodavna da meritorno odlučuje da li je delovanje organizacija za koje se predlaže zabrana u skladu sa Ustavom proklamovanim pravima i slobodama. Nata Mesarović, v.d. predsednice Vrhovnog suda Srbije, je na otvaranju skupa istakla da će 1. januara 2010. nova mreža sudova početi sa radom i da će do tada biti obavljen izbor  svih sudija i podsetila da je Ustavni sud Srbije doneo odluku po kojoj je opšti izbor sudija u Srbiji u skladu s Ustavom. Predsednica Ustvanog suda Srbije Bosa Nenadić navela je da u savremenoj, ujedinjenoj Evropi, vreme samoizolovanog ustavnog sudstva pripada prošlosti i njega nužno zamenjuje doba ustavno sudske kompelmentarnosti zasnovane na evropskim standardima zaštite Ustava, kao sinonima države i ljudskih prava. Ona je istakla da su nosioci kontrole ustavnosti i zakonitosti u pravnom poretku i čuvari Ustava u njegovom jezgru, zaštite sloboda i prava građana, sudije Ustavnog suda, njihova stručnost, nepristrasnot, hrabrost da kažu šta jeste, a šta nije ustavno. Prema njenim rečima, sudije su spremne i da kažu da postoji povreda osnovnih ljudskih prava, ukoliko je načinjena, bez obzira na to ko ih je povredio. "Položaj Ustavnog suda Srbije prema Ustavu iz 2006. godine je položaj samostalnog, nezavinsog organa koji ne samo da štiti zakonitost i ustavnost, već i ljudska i manjinska prava i slobode, a njegove odluke su pravno obavezujuće", rekla je Nenadićeva.

Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ