LAKŠE OSTVARIVANjE PRAVA I INTERESA GRAĐANA

7.11.2012.

Na Međunarodnoj konferenciji “Održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja” koja se održala u Beogradu u organizaciji Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, Gordana Stamenić državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave je istakla da to Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti realizuje veoma značajan projekat koji će imati pozitivne efekte i na razvoj nedovoljno razvijenih područja.

“Reč je o uspostavljanju i razvoju Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga. Radi se o najvažnijem servisu o građanima u našoj zemlji, koji je ujedno i najveća mreža državnih organa u Srbiji, jer obuhvata više od 1.000 matičnih područja svih gradova i opština. To svakako ima veliki potencijal za modernizaciju državne uprave i posebno e-uprave”, istakla je Gordana Stamenić.

 Na skupu je istaknuto da je veliki problem što jedinice lokalne samouprave sa nerazvijenih područja nisu unele svoje podatke u Centralni sistem. Veliki problem u tom smislu za te jedinice lokalne samouprave je nedostatak materijalnih sredstava za obezbeđivanje računarske opreme za svoja matična podruja.

“Taj problem je na sreću prevaziđen kroz saradnju Ministarstva pravde i državne uprave i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Kancelarija se obavezala da u narednom periodu obezbedi sredstva za nabavku računarske opreme za ta matična područja”, rekla je Gordana Stamenić.

Ona je istakla da je Centralni sistem za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga najvažniji servis o građanima u našoj zemlji, koji bi u budućnosti pored elektronskog vođenja matičnih knjiga trebalo da sadrži baze podataka i iz drugih povezanih oblasti, kao informacione podsisteme. Povezivanjem lokalnih samouprava sa nerazvijenih područja na Centralni sistem, omogućilo bi se na ovom području efikasnije obavljanje poslova državne uprave i jedinica lokalne samouprave, što će sve u krajnjem efektu doprineti bržem i lakšem ostvarivanju prava i interesa građana.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ