MINISTAR PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE SASTAO SE SA AMBASADOROM EGIPTA

11.10.2012.

Ambasador Egipta Ali Galal Basiouni posetio je danas ministra pravde i državne uprave Nikolu Selakovića.

U prijateljskom razgovoru, ministar Selaković i ambasador Egipta zaključili su da ove dve države povezuje izuzetno bogata kulturna tradicija.

U toku sastanka ministar Selaković je istakao da Srbija nastoji da postane član Evropske unije, što ne znači da će zapostaviti druge prijateljske nacije, a među kojima je svakako i Egipat.

Ministar je podsetio ambasadora da je Ministarstvo pravde pokrenulo inicijativu za zaključenje bilateralnih sporazuma, i to sporazuma u građanskim i krivičnim stvarima, zatim u oblasti izručenja, kao i u oblasti međusobnog izvršavanja sudskih odluka u krivičnim stvarima.

Ambasador je uverio ministra da će ovom povodom obratiti nadležnim organima u Egiptu, radi preduzimanja daljih koraka i cilju zaključenja ovih sporazuma.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ