MINISTAR SELAKOVIĆ NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA KOMORE IZVRŠITELjA

28.02.2013.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković danas je razgovarao sa predsednikom Komore izvršitelja Mihailom Dragovićem i njegovim saradnicima o daljem napretku ove profesije koja treba da unapredi efikasnost pravosudnog sistema u Srbiji.

Ministar Selaković se zahvalio na poseti predstavnicima Komore izvršitelja, pozdravljajući sve njihove napore koji oni čine na daljem usavršavanju i afirmaciji sistema izvršitelja u Srbiji. Selaković je rekao da će u narednom periodu kroz jačanje ovog sistema, ali i uvođenjem notarijata u srpsko pravosuđe sledeće godine, sudije biti u dovoljnoj meri rasterećene i usmerene na svoj osnovni zadatak, a to je suđenje. Ova dva sistema doprineće  podizanju opšte efikasnosti pravosudnog sitema, naveo je ministar Selaković.

Predstavnici Komore izvršitelja srdačno su se zahvalili na pomoći ministarstva u proteklom periodu. Oni su naglasili da je Komora izvršitelja Srbije postala članica Međunarodne unije izvršitelja u novembru 2012. godine, kao i da su uspostavili dobru saradnju sa kolegama iz regiona, ističući da im razmena iskustva sa drugim država omogućava dalje usavršavanje.

Ovom prilikom, predstavnici Komore su od Ministarstva zatražili i pomoć koja im je potrebna u potencijalno rizičnim situacijima. Ministar Selaković ih je obavestio da će u toku godne Ministarstvo pravde i državne uprave raditi na izradi predloga Zakona o pravosudnoj polici, kojim će biti regulisano i pitanje neophodne asistencije i zaštite izvršitelja u rizičnim okolnostima.

Na sastanku, ministar Selaković je naglasio da se posebna pažnja mora posvetiti potencijalnom riziku od stvaranja kartela izvršitelja, kao i da se ne sme dozvoliti da građani percipiraju izvršitelje kao uterivače dugove. „Osnovni cilj izvršitelja jeste da direktno doprinose efikasnosti sprovođenja pravde“, zaključio je  Selaković.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ