MINISTAR SELAKOVIĆ NA SASTANKU SA STEFANOM SANINOM I VENSANOM DEŽEROM - 23.02.2013

23.02.2013.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković sastao se sa generalnim direktorom Direkcije za proširenje EU Stefanom Saninom i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Vensanom Dežerom. Glavna tema sastanka bila je izrada strategija - za reformu pravosuđa i za borbu protiv korupcije, koje će se u martu naći u skupštinskoj proceduri, ali i direktno uticati na novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u oblasti pravosuđa.

Ministar Selaković je upoznao gospodina Sanina i gospodina Dežera sa glavnim smernicama obe nacionalne strategije, napominjući da je Strategija za borbu protiv korupcija horizontalna strategija koja uključuje veliki borj sektora i interesnih grupa, dok je sa druge strane Strategija za reformu pravosuđa fokusirana na jednu oblast, a to je pravosudni sistem Srbije.  Takođe, Selaković je informisao sagovornike da su u izradu strategija uključeni mnogi državni organi, institucije, nevladine organizacije, odnosno svi oni koji mogu da doprinesu njihovoj izradi i stvaranju efikasne i jake osnove za vladavinu prava i dobro funkcionisanje, ne samo provosudnog sistema, već i svakog sektora u Srbiji.

Gospodin Sanino je rekao da je nedavni sastanak ministra Selakovića sa evropskom kancelarkom za pravosuđe Vivijan Reding jaka poruka od strane evropskih zvaničnika da se ceni svaki napor Srbije, koji ona preduzima na rešavanju svojih problema, kao i da takvi sastanci doprinose da se predstavnici EU podrobno informišu o merama i koracima koji se čine kako bi se dobio datum za početak pregovora o priključenju EU.

U toku sastanka Selaković je naglasio da je radna grupa za izradu Startegije za reformu pravosuđa, paralelno otpočela i rad na Akcionom planu, koji kontroliše sprovodivost i realnost ciljeva i mera sadržanih u strategiji i dirketno je koriguje u onim delovima koji nisu dovoljno dobro definisani. U toku meseca marta, dodao je ministar, očekuje se i početak rada na Akcinom planu za Strategiju za borbu protiv korupcije.

Gospodin Sanino i gospodin Dežer istakli su zadovoljstvo dosadašnjim radom Ministarstva pravde i dražavne uprave, posebno podržavajući sistemski pristup pri sprovođenju neophodnih mera kako bi se ispravile negativne posledice reforme pravosuđa. Oni su posebno naglasili značaj borbe protiv korupcije i kriminala, ističući da je potrebna jaka saradnja među državnim organima, kao i jasna institucionalna podela nadležnosti u toj borbi. Takođe, oni su dodali da ministarstvo uvek može da računa na svu neophodnu ekspertsku podršku od strane EU u izradi relevantnih dokumenata, koje Srbija donosi u cilju poboljšanja života svojih građana, kao i u cilju napretka na putu ka EU.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ