MINISTAR U POSETI SUDOVIMA I TUŽILAŠTVIMA U JAGODINI

12.09.2012.

Tokom današnje posete Jagodini, ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković najavio je da će se krajem septembra u Briselu sastati sa zvaničnicima Evropske komisije kada će jasno predstaviti teško stanje pravosuđa u Srbiji, ali i načine njegovog prevazilaženja.

U svojoj poseti Jagodini, ministar Selaković održao je sastanak sa sudijama Višeg, Osnovnog i Prekršajnog suda u Jagodini, kojem su prisustvovali i tužioci Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Jagodini. Na sastanku je istaknuta nužnost izjednačavanja sudske prakse, kao i problem velike disproporcije u opterećenosti sudova brojem predmeta što znatno otežava pristup pravdi građanima.

“Najveći svedoci pogrešno sprovedene reforme u prethodnom periodu su građani Srbije, koji direktno trpe negativne posledice takvog sistema”, istakao je ministar Selaković nakon sastanka i dodao da bez obzira na tešku situaciju sudovi u Jagodini su uspeli da smanje broj zaostalih predmeta.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ