Ministarka pravde i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas potpisali Memorandum o saradnji u sprovođenju altenrnativnih sankcija - 20.03.2009. godine.

20.03.2009.

Ministarka pravde Snežana Malović i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas potpisali su danas, 20. marta 2009, Memorandum o saradnji u sprovođenju alternativnih sankcija, kojim će biti omogućeno da osobe kojima je odlukom suda izrečena kazna rada u javnom interesu budu angažovane u radu javnih preduzeća i institucija.
 
Prema rečima ministarke, rad u javnom interesu podrazumeva društveno koristan rad kojim se ne vređa ljudsko dostojanstvo i koji se ne vrši u cilju sticanja dobiti, a može se izreći kao glavna kazna za krivčna dela za koja je propisan zatvor do tri godine, uslovna osuda ili novčana kazna. U slučaju da osuđeni ne obavi sve ili deo časova rada u javnom interesu, sud će mu tu kaznu zameniti kaznom zatvora, navela je Malovićeva i precizirala da je ta kazna najpogodnija  za izricanje u slučajevima saobraćajnih nesreća bez smrtne posledice, odnosno sa smrtnom posledicom kada počinilac nije bio u alkoholisanom stanju. Ministarka Malović je navela da su alternativne sankcije uvedene su u krivično zakonodavstvo Srbije pre tri godine, ali zbog nepostojanja uslova nisu mogle da se realizuju, do današnjeg potpisivanja Memoranduma, i najavila da će takva saradnja biti uspostavljana i u drugim gradovima Srbije.  U Srbiji na realizaciju alternativnih sankcija, odnosno rada u javnom interesu, čeka 82 presude a u Beogradu 15, istakla je Malović.

Gradonačelnik Đilas je objasnio da će osuđenici rad u javnom interesu obavljati u javno komunalnim preduzećima grada kao što su vodovod, kanalizaija, gradska čistoća, zatim putevima "Beograd", na hipordomu i drugim institucijama. On je ocenio da će primena ovog Memoranduma doneti obostranu korist i gradu zbog besplatnog rada i osuđenicima, koji  će radom u javnom interesu moći da se resocijalizuju i reintegrišu u društvo. Dragan Đilas je izrazio očekivanje da će što više presuda biti alternativne sankcije i dodao da ima puno ljudi koji su osudjeni za krivična dela koja nisu teška.  On je naveo da je primena altertnativnih sankcija u svetu pokazala dobre rezultate dodajući da je Beograd prvi grad u Srbiji koji je sa Ministarstvom pravde potpisao sporazum koji omogućava primenu te vrste kazne.

Sprovođenju rada u javnom interesu doprineće Poverenička služba Uprave za izvršenje zavodskih sankcija koja će vršiti nadzor, davati stručnu pomoć i podršku osudjenom u izvršenju  obaveza propisanih u sudskoj odluci i saradnjom sa porodicom uticati na njegovu resocijalizaciju.

Potpisivanju sporazuma u Skupštini Beograda prisustvovali su i Milan Obradović, direktor Uprave za izvršenje zavodskih sankcija, i zamenica šefa misije OEBS-a u Srbiji, Rut Van Rijin, koja je izrazila zadovoljstvo što primenom alternativnih sankcija pravosudni sistem u Srbiji ide u pravcu postizanja evropskih standarda.

Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ