Ministarka pravde Snežana Malović i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić potpisaće u petak 25. novembra 2011. godine u 10:30 časova ugovor kojim će Direkcija za upravljanje oduzetom imovine ustupiti na korišćenje privremeno oduzet objekat za po

24.11.2011.

Ministarka pravde Snežana Malović i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić potpisaće u petak 25. novembra 2011. godine u 10:30 časova ugovor kojim će Direkcija za upravljanje oduzetom imovine ustupiti na korišćenje privremeno oduzet objekat za potrebe sigurne kuće namenjene za žrtve trgovine ljudima.

Ugovor će biti potpisan u pres sali Ministarstva pravde, Nemanjina 22.

Ministarstvo pravde je, imajući u vidu, da je trgovina ljudima jedan od gorućih problema, odlučilo da za potrebe smeštaja žrtava i Službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima ustupi objakat površine 400 kvadratnih metara.

Ideja Ministarstva pravde je da se privremeno oduzeta imovina stečena krivičnim delom upotrebi u humanitarne svrhe i za rešavanje socijalnih problema, a ustupanje ovog objekta je još jedan u nizu koraka koji potvrđuje ovaj stav.

Pozivamo novinare, snimatelje i fotoreportere da proprate ovaj događaj.

MINISTARSTVO PRAVDE

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ