Ministarka pravde Snežana Malović otvoriće u petak, 6. maja u 9:30 sati prvi regionalni sastanak pružaoca podrške svedocima i žrtvama, u prostorijama beogradskog hotela M (Bulevar oslobođenja 56a).

5.05.2011.

Ministarka pravde Snežana Malović otvoriće u petak, 6. maja u 9:30 sati prvi regionalni sastanak pružaoca podrške svedocima i žrtvama, u prostorijama beogradskog hotela M (Bulevar oslobođenja 56a).

Sastanak je deo projekta «Podrška prenosu znanja i materijala iz predmeta ratnih zločina sa Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu na nacionalne organizacije» (Pravda i ratni zločini).

Projekat finasira Evropska unija, a sprovodi ODIHR u partnerstvu sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnim institutom Ujedinjenih nacija za istraživanje kriminaliteta i pravdu (UNICRI) i misijama OEBS-a u regionu.

MINISTARSTVO PRAVDE
REPUBLIKE SRBIJE

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ