Ministarstvo poziva sudije da zajedno rade na opštem izboru - 03.12.2008. godine

3.12.2008.

Ministarstvo pravde poziva Društvo sudija Srbije da zajednički učestvuje u izradi merila i kriterijuma za izbor i napredovanje sudija, jer samo takvim zajedničkim radom mogu da se izrade transparentna i jasna pravila koja će dovesti do nezavisnog i od politike odvojenog opšteg izbora sudija.

Ministarstvo pravde će predložene kriterijume dati na mišljenje Venecijanskoj komisiji kao jedinoj relevantnoj instituciji za davanje mišljenja o predloženim kriterijumima.

Ministarstvo pravde u potpunosti želi da ova zajednički izgrađena merila ustupi Visokom savetu sudstva koje je inače prema novom Predlogu zakona jedini ovlašćen da iste donese.

Takođe, Ministarstvo pravde, napominje da većinu članova sadašnjeg Visokog saveta pravosuđa čine članovi Društva sudija Srbije i da će samim tim i u budućem Visokom savetu sudstva većinu članova tog tela činiti članovi Društva sudija Srbije.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ