MINISTARSTVO PRAVDE POKRENULO INICIJATIVU ZA POVEĆANjE PLATA

10.10.2010.


BEOGRAD - Ministarstvo pravde pokrenulo je inicijativu za povećanje plata zaposlenih državnih službenika i nameštenika tako da se od 1. januara sledeće godine najmanje plate povećaju za oko 30 posto uz istovremeno smanjivanje najvećih plata u državnoj administraciji, sudstvu i tužilaštvu.

U saopštenju Ministarstvo pravde, koje je potpisala ministarka Snežana Malović, upućenom sindikatima u pravosuđu, navodi se da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo finansija već rade predlog izmene zakona kojima se uređuju plate u državnoj administraciji.

Na ovaj način raspon između najveće i najmanje plate u državnoj administraciji smanjio bi se sa sadašnjih 1:9 na 1:5.5, a neto plate bez dodataka zaposlenih sa srednjom stručnom spremom koje u ovoj godini iznose oko 18.000 dinara, bile bi povećane na oko 23.000 dinara od  januara 2011. godine.

Na ovako utvrđene veće iznose plata obračunavaće se povećanje plata koje se očekuje u januaru, aprilu i oktobru i koje će pratiti rast iflacije.

Takođe, imajući u vidu racionalizaciju broja zaposlenih u sudskoj i tužilačkoj administraciji i povećan obim posla u uslovima reforme pravosuđa, Ministarstvo pravde iz prihoda ostvarenih naplatom sudskih taksi će svim zaposlenima u pravosuđu do kraja godine isplaćivati dodatnu stimulaciju u iznosu od po 3.000 dinara u oktobru, novembru i decembru.

Ovo povećanje zarada predstavlja maksimum mogućnosti u uslovima ekonomske krize, doprinosi uspostavljanju pravičnijeg odnosa u rasponu plata u državnoj administraciji i poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih koji ostvaruju najniže zarade u državnoj administraciji.

Apelujemo na zaposlene i naglašavamo da će produzetak štrajka proizvesti neželjene posledice kako za pravosudni sistem, državu i njene građane, a samim tim i za zaposlene u pravosudnim organima Srbije.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ