Ministarstvo pravde ponovo uputilo zahtev nadležnim institucijama da do 4. decembra 2008. godine predlože članove Odbora Agencije za borbu protiv korupcije - 28.11.2008. godine

28.11.2008.

Ministarstvo pravde Republike Srbije uputilo je ponovo juče 27. novembra 2008. godine zahtev nadležnim organima i institucijama da su obavezni da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, predlože listu kandidata odnosno jednog ili više kandidata za članove Odbora Agencije Narodnoj skupštini.
    Ministarstvo pravde prvi put je uputilo ovaj zahtev nadležnim institucijama 13. novembra 2008. i o tome obevestilo javnost.
    Ponovljenim zahtevom Ministarstvo pravde podseća nadležne institucije da ne propuste zakonski rok.
    Ovaj Zakon je stupio na snagu 4. novembra 2008. godine, a prema članu 9. stav 2. ovog Zakona članove Odbora Agencije bira Narodna skupština na predlog:
    1. Administrativnog odbora Narodne skupštine;
    2. predsednika Republike;
    3. Vlade Republike Srbije;
    4. Vrhovnog kasacionog suda;
    5. Državne revizorske institucije;
    6. Zaštitinika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja, putem zajedničkog dogovora
    7. Socijalno-ekonomskog saveta
    8. Advokatske komore Srbije
    9. udruženja novinara u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora
    U skladu sa članom 79. Zakona ovaj rok ističe 4. decembra 2008. godine, s tim što će svoj predlog umesto Vrhovnog kasacionog suda dati Vrhovni sud Srbije do konstituisanja Vrhovnog kasacionog suda.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ