MORAMO BITI TRANSPARENTNI U SVOM RADU, JER SVI MORAJU BITI UPUĆENI U RAD MINISTARSTVA

28.09.2012.

Moramo popraviti stanje u srpskom pravosuđu, kako bi građanima omogućili dostupnost pravdi i tako smanjili broj predstavki građana Srbije pred Evrospkim sudom za ljudska prava u Strazburu", istakao je ministar Selaković tokom sastanka sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava, Nikolasom Bracom.

Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković danas se sastao sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava, gde su razgovrali o problemima u srpskom pravosuđu, čija je direktna posledica veliki broj predstavki srpskih državljana pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Ministar Selaković je istekao da se pravosudni sistem u Srbiji nalazi u krizi i da Ministarstvo pravde na sistematičan način pokušava da ispravi posledice loše reforme pravosuđa, koja je sprovođena u prethodnom periodu. Donošenje nove Strategije i Akcionog plana za rešavanje uočenih problema u pravosudnom sistemu, jesu jedni od osnovnih ciljeva ministarstva.

U toku razgovora, gospodin Nikolas Brac je rekao da postoji preko 9.000 predstavki građana Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, što Srbiju kao jednu od 47 država članica Saveta Evrope, stavlja na šestu poziciju po broju predstavki. Najveći broj predmeta odnosi se na rešavanje problema u vezi sa dugovima društvenih preduzeća, kao i na ratnu odštetu. On je istakao da su svi svesni problema sa kojima se Srbija, a pre svega, Ministarstvo pravde suočava, naglasivši da obuka sudskog i tužilačkog kadra, kao i slanje određenog broja mladih sudija i tužilaca u Evropski sud za ljudska prava, svakako mogu da doprinesu poboljšanju stanja u srpskom pravosuđu.

"Neophodno je da vratimo poverenje građana u pravosudni sistem. Moramo, ojačati odgovornost, nezavisnost i nepristrasnost sudova i tužilaštva, kroz jačanje uloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva. Moramo biti transparentni u svom radu, jer svi moraju biti upućeni u rad ministarstva - institucije, stručna javnost i, najvažniji od svih, građani Srbije", naglasio je ministar Selaković i dodao da Zakon o krivičnom postupnu mora biti usklađen sa Ustavom, kao i da tužioce očekuje pripema za vođenje tužilačke istrage.

Na kraju sastanka ministar pravde i državne uprave rekao je da će uskoro posetiti Evropski sud za ljudska prava. "Još od potpisivanja Republike Srbije Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, te pristupanja Savetu Evrope, ni jedan ministar pravde nije posetio ovu vrlo značajnu instituciju", zaključio je ministar Selaković.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ