NACIONALNA STRATEGIJA REFORME PRAVOSUĐA

25.10.2012.

U prostorijama Ministarstva pravde i državne uprave održan je uvodni sastanak u vezi sa daljim radom na novoj Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa za period od 2012. do 2017. godine.

Na sastanku su učestvovali u ime Ministarstva pravde i državne uprave pomoćnici ministri Čedomir Backović i Vojkan Simić, kao i predstavnici Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije  Pravosudne akademije, Advokatske komore Beograd i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Koordinator grupe za rad na novoj Nacionalnoj strategiji pravosuđa Čedomir Backović je istakao da je jedan od glavnih ciljeva nove strategije uspostavljanje vladavine prava i vraćanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Srbiji.

Pomoćnik ministra pravde i državne uprave Vojkan Simić naveo je  da treba u najkraćem periodu izraditi Nacionalnu strategiju za reformu pravosuđa, kao i Akcioni plan koji prati tu strategiju.

Na sastanku je raspravljano o aktuelnoj situaciji u srpskom pravosuđu. Predočeni su nedostaci reforme pravosuđa koja je sprovođena u proteklom periodu, a koja se odrazila, ne samo na efikasnost mreže sudova i tužilaštva, gomilanje predmeta i preopterećenost sudija i tužilaca, već i na funkcionisanje celog pravosudnog sistema u Srbiji.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ