Nastavak pregovora Srbije i Slovenije o zaključenju bilateralnih ugovora - 24. februar 2010. godine

24.02.2010.

Državna delegacija koju je predvodio pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić boravila je 23. i 24. februara 2010. godine u radnoj poseti Sloveniji. Ovom prilikom nastavljeni su pregovori o zaključenju više bilateralnih ugovora, otpočeti u novembru 2009. godine, kojima će sveukupna pravna saradnja dve zemlje biti unapređena.

Tokom razgovora koje su vodile dve delegacije  usaglašena su brojna pitanja koja će ovim ugovorima biti u potpunosti regulisana.

Očekuje se da pregovori budu okončani polovinom ove godine, kako bi do kraja 2010. godine dve zemlje potpisale Ugovor između Republike Srbije i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, Ugovor između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju okrivljenih i osuđenih lica i Ugovor između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ