Nastavak saradnje Ministarstva i Sindikata zaposlenih u pravosuđu - 16.12.2008. godine

17.12.2008.

Ministarka pravde Snežana Malović razgovarala je 16. decembra 2008. godine o materijalnom položaju zaposlenih u pravosuđu sa delegacijom Sindikata zaposlenih u pravosuđu, koju je predvodila Slavica Živanović, predsednica tog Sindikata.

Na sastanku je dogovoreno da se, u cilju očuvanja materijalne sigurnosti zaposlenih, u sledećoj godini nastavi sa isplatom stimulacije zaposlenima iz prihoda koji će biti ostvareni naplatom sudskih taksi.

Takođe, dogovoreno je da se do kraja ove godine izvrši jednokratna isplata državnim službenicima i nameštenicima u pravosudnim organima i organima za prekršaje u iznosu od po 5.000 dinara. Ovo pravo ostvariće državni službenici i nameštenici čija je osnovna plata za novembar 2008. godine bila manja od 50.000 dinara. Pomenuta isplata izvršiće se iz ostvarenih prihoda od naplate sudskih taksi u ovoj godini, a na osnovu ušteda ostvarenih smanjenjem broja  zaposlenih u pravosuđu.

Podsećamo, da je krajem 2007. godine potpisan Protokol,  a u toku ove realizovan je Akcioni plan za rešavanje viška zaposlenih u pravosuđu.

Imajući u vidu da je Sindikat zaposlenih u pravosuđu potpisao Poseban kolektivni ugovor, stvoreni su uslovi za poboljšanje materijalnih uslova zaposlenih u  pravosuđu. 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ