Nova sednica Skupštine Srbije počela raspravom o pravosudnim zakonima - 26-27. oktobar 2009. godine

27.10.2009.

Ministarka pravde Snežana Malović  je na početku nove redovne sednice Skupštine Srbije, koja je održana 26. oktobra 2009, istakla da usvajanje seta predloženih pravosudnih zakona treba da zaokruži normativni okvir za početak rada nove pravosudne mreže, od januara 2010. godine. Na početku načelne rasprave, ministarka Malović je navela da predloženi Zakon o pravosudnoj akademiji uređuje obuku u pravosuđu u cilju stvaranja modernog, nepristrasnog i efikasnog pravosuđa i uvođenja merljivih kriterijuma za napredovanje.

Po ovom zakonu, Pravosudna akademija će biti institucija nadležna za obuku u pravosuđu i cilj je da obezbedi profesionalnost, nezavisnost i nepristrasnost u obavljanju sudilačke i tužilačke funkcije,istakla je ministarka. Ujedno,ovaj  zakon treba da doprinese razvoju stručnog znanja i pravne kulture i da omogućhi efikasnije vođenje sudskih postupaka, uz poštovanje prava građana na pravično suđenje u razumnom roku, navela je ona. Ministarka je podsetila  da u Srbiji  već postoji Pravosudni centar za obuku i stručno usavršavanje, a da je Nacionalnom strategijom predviđena transfromacija ovog centra u Pravosudnu akademiju. Malović je navela da će predožene izmene i dopune zakona o sudijama i o tužiocima  omoućiti da i oni budu članovi Upravnog odbora Pravosudne akademije.

Kako je navela, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratni zločin neophodne su radi usklađivanja sa novom mrežom sudova i tužilaštava.Novim rešenjima propisani su posebni uslovi za rad sudova posebne nadležnosti, primena sporazuma o priznanju krivice,  kao i instituta svedoka saradnika i u postupku  za ratne zločine, uračunavanje vremena provedenog u pritovoru pred Međunarodnim kriviccnim sudom, kao i mogućnost da se u toku glavnog preteresa vodi video zapis. Ministarka Malović je navela da su izmene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visoko tehnološkog kriminala predložene i neophodne zbog usklađivanja sa novom pravosudnom mrežom. Novim rešenjima precizirana je i proširena primena zakona i na krivična dela u privredi učinjena uz upotrebu visoke tehnologije. Ministarka pravde je, prilikom obraćanja poslanicimna, istakla da  izmene Zakona o uređenju i organizaciji sudova preciziraju nadležnosti viših sudova kada je reč o krivičnim delima kao što su obljuba nad nemoćnm osobom, otmica, trgovina maloletnicima radi usvajanja, primanje mita, kao i kršnja pojedinih odredbi Zakona o javnom informisanju.

Govor ministrake pravde možete preuzeti ovde

U nastavku zasedanja Skupštine Srbije, 27. oktobra 2009. godine, obrazlažući Predlog zakona o tajnosti podataka, ministarka Malović je navela da će ovim zakonom na jednom mestu biti propisani kriterijumi na osnovu kojih će se domaći i strani podaci, od interesa za Srbiju, odrediti kao tajna. Na početku načelne rasprave, ministarka je istakla da je neophodno definisati krug ovlašćenih lica za određivanje tajnosti podataka i da se na jednoobrazan način propišu pravila za određivanje stepena tajnosti, kao i da se precizno utvrde rokovi i uslovi prestanka tajnosti podataka. Prema njenim rečima, predlog zakona odredjuje četiri stepena  tajnosti podataka i to: državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i  interno.  Ministarka Malović je navela da su predloženim rešenjima predviđeni rokovi po čijem isteku podaci prestaju da budu tajna, navodeći da su ti rokovi određeni prema stepenu tajnosti podataka i kreću se od dve godine pa do 30 godina za stepen tajnosti kao što je to državna tajna.

Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ