NOVI PORTAL SUDOVA SRBIJE

17.12.2010.

Novi Portal sudova Srbije zvanično je predstavljen javnosti i pušten u rad u petak, 17. decembra, u Palati sudova, u ul. Nemanjina br.9. Javnosti je pored brojnih mogućnosti praćenja rada sudova putem ovog Portala prvi put predstavljena i mogućnost uvida u tok predmeta, odnosno hronološkog praćenja radnji u postupku od iniciranja do okončanja predmeta u nedležnosti osnovnih, viših i privrednih sudova.

Povodom puštanja u rad Portala sudova Srbije državni sekretar, Slobodan Homen, i pomoćnik ministra pravde, Dejan Pašić izjavili su da ovaj Portal predstavlja još jednu tehnološku novost u srpskom pravosuđu, a koja će pre svega građanima, olakšati pristup sudovima, a rad sudova učiniti transparentnijim i efikasnijim. Svi zainteresovani moći će da izvrše uvid u osnovne informacije o svakom sudu – od pregleda organizacije rada svakog suda preko interaktivne mape sudova, do uvida u tok predmeta u nadležnosti osnovnih, viših i privrednih sudova. Uvid u tok predmeta putem interneta predstavlja prikazivanje osnovnih informacija o predmetu i hronološko praćenje svakog sudskog postupka, a u okviru zakona i Sudskog poslovnika. Ova vrsta inovacije u srpskom pravosuđu je u skladu sa opštom reformom pravosuđa i predstavlja zajednički napor svih njenih učesnika da se rad sudova približi strankama, kao i da se javnosti omogući uvid u njihov rad.  Mogućnost da bilo ko, sa bilo kog mesta tokom 24 sata, izvrši uvid u više miliona rešenih i predmeta u radu u osnovnim, višim i privrednim sudovima u Srbiji, našu zemlju svrstava među zemlje koje na najtransparentniji način otvaraju vrata sudova učesnicima postupka, ali olakšavaju rad i sudijama i administrativnim radnicima u sudovima. Komunikacija  stranaka i građana, sa državnim institucijama biće efikasnija i transparentnija. Uvid u „tok predmeta“ na Portalu podrazumeva da će stranke u postupku, ali i celokupna zainteresovana javnost, moći da saznaju zahvaljujući svakodnevnom radu zaposlenih u sudovima u programu za automatizovano vođenje predmeta (AVP) ko su stranke i koji je osnov sudskog postupka, kada je rad na predmetu započet, koja vrsta podnesaka je uložena, od koga i kada, kao i kada su zakazana ročišta, koji je ishod ročišta, kada su donošene procesne i konačne odluke u predmetima, kada su odluke ekspedovane iz suda, kao i kada su uloženi pravni lekovi u postupcima koji se vode pred 77 sudova odnosno svih privrednih, osnovnih i viših sudova, kao i koje su odluke donete po izjavljenim pravnim lekovima.  Zahvaljujući projektima koje je Ministarstvo pravde, uspešno realizovalo sa Usaidom i Svetskom bankom, velikim angažovanjem zaposlenih u sudovima, u ovom momentu u AVP bazi podataka i na Portalu se nalazi više od 5 miliona rešenih i predmeta u radu. U planu Ministarstva pravde je da se u okviru tekućih projekata sa Delegacijom Evropske Komisije, kao i budućih projekata u svim sudovima nastavi sa razvojem ovog Portala.

Sudija Vrhovnog kasacionog suda, Nevenka Važić i sudija Apelacionog suda, Milica Popović Đuričković, izjavile su da će Portal značajno približiti pravosuđe građanima i olakšati pristup građana sudu. Smanjiće se redovi u pisarnicama. Ovo je od značaja za ljudska prava jer se povećava transparentnost pravosuđa. Puštanje Portala u rad imaće pozitivno dejstvo na zadovoljstvo građana pravosuđem. Građani će moći da prate blagovremenost postupanja u njihovim i drugim predmetima, a sudije će moći da prate da li se blagovremeno postupa po njihovim nalozima u sudu.

Portalu sudova Srbije može se pristupiti na adresi www.portal.sud.rs, kao i sa Portala Ministarstva pravde u delu pod nazivom „tok predmeta“.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ