OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA I ISPITA ZA IZVRŠITELjA

3.04.2013.

Obaveštavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje javnobeležničkog ispita po Pozivu za prijavljivanje kandidata od 18.12.2012. godine da će se javnobeležnički ispit održati dana 20. aprila 2013. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, amfiteatar broj V, sa početkom u 10,00 časova.

Takođe, obaveštavamo kandidate koji su se prijavili za polaganje ispita za izvršitelja po Oglasu za prijavljivanje kandidata od 18.12.2012. godine da će se ispit za izvršitelja održati dana 21. aprila 2013. godine  na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, amfiteatar broj V, sa početkom u 10,00 časova.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ