OBAVEŠTENjE O PROMENI TERMINA ODRŽAVANjA JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA I ISPITA ZA IZVRŠITELj

7.11.2012.

Obaveštavaju se svi kandidati koji su se prijavili za polaganje javnobeležničkog ispita u novembarskom roku da je došlo do promene termina održavanja javnobeležničkog ispita, te da će se ispit održati u nedelju 18. novembra 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa početkom u 10,00 časova.

Takođe, došlo je do promene termina održavanja ispita za izvršitelja koji je bio predviđen za 30. novembar 2012. godine. Ispit za izvršitelja će biti održan dana 02. decembra 2012. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa početkom u 10,00 časova.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ