Obeležena godišnjica Jedinice za finansijske istrage - 1. jun 2010. godine

1.06.2010.

Ministarka pravde Snežana Malović prisustvovala je danas, 31. maja 201, obeležavanju godišnjice rada Jedinice za finansijske istrage MUP-a Srbije i tom prilikom  najavila je još odlučniju borbu protiv organizovanog kriminala. Čestitajući pripadnicima godinu dana uspešnog rada, ona je istakla je da Jedinica za finansijske istrage jedna od udarnih snaga države u ovoj borbi.

Ministarka pravde Snežana Malović navela  je da je Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela jedan od najvažnijih instrumenata u obračunu kriminalom, čija uspešna primena zahteva predan rad, efikasnu saradnju i koordinaciju tri stuba borbe protiv organizovanog kriminala - tužilaštva, Jedinice za finansijsku istragu MUP-a i Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde. „Dobra koordinacija i saradnja ovih institucija i tela rezultirala je većim brojem kvalitetno završenih finasijskih istraga, u kojim su postignuti zavidni rezultati, koji su izazvali pravi potres u podzemlju i uneli paniku“ navela je Malović. Ona je istakla da se vrednost do sada privremeno i trajno oduzete imovine procenjuje se na oko 100 miliona evra i obuhvata 20 kuća, 33 stana, 9 lokala, dva hotela, 4 restorana, jedno privredno društvo, stovarište, više automobila. Takođe, na računu Direkcije trenutno se nalazi oko 750.000 evra i oko dva miliona dinara privremeno oduzetih sredstava, s tim što se ova vrednost menja na dnevnom nivou, a po osnovu prihoda od izdavanja privremeno oduzetih nepokretnosti Direkcija mesečno prihoduje oko 15000 evra, koji se koriste za pomoć socijalno ugroženim kategorijam stanoviništva.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je da je Jedinca za godinu dana rada proverila imovinu 200 lica, Dačić je naveo da je Jedinica za finansijske istrage proverila 300 kuća, stanova i objekata prostornog prostora, 120 automobila, zatim, oko devet miliona evra i 80 miliona dinara. Istakavši zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima on je ukazao da se određene stvari moraju poboljšati.

"Mora se dalje raditi na jačanju saradnje državnih organa u sprovođenju ovog zakona, daljoj materijalno-tehničkoj pomoći, edukaciji, umrežavanju elektronskih baza podataka, unapređenju finansijskih istraga pravnih lica i međunarodnoj saradnji", rekao je Dačić.

Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ