ODGOVORNO I ETIČNO PRAVOSUĐE USLOV POSTOJANjA PRAVNE DRŽAVE

20.11.2012.

Odgovorno i etično pravosuđe uslov je postojanja pravne države sa postojanim sistemom vrednosti, istakao je danas ministar pravde i države uprave Nikola Selaković na OEBS-ovoj konferenciji "Etika i odgovornost u pravosuđu", koja se održava od 19. do 20. novembra u Beogradu.

Ministar Selaković je rekao da je Srbija jedna od prvih zemalja u Evropi čije je Društvo sudija donelo Etički kodeks 1998. godine, koji je 2003. pretočen u Standarde sudijske etike. On je dodao da su Standardni Društva sudija Srbije istovremeno bili usklađeni sa međunarodnim etičkim načelima, što je predstavljalo značajan korak u opštoj tendenciji usklađivanja domaćih propisa sa međunarodnim standardima.

"Na nivou Saveta Evrope, 2010. godine doneta je Preporuka 12 Komiteta ministara državama članicama o sudijama: nezavisnost, efikasnost i odgovornost, čiji su principi - da kršenje sudijske etike može predstavljati disciplinsku odgovornost, kao i da etički standardi sudijskog postupanja treba da budu sadržani u nacionalnim etičkim kodeksima", istakao je ministar pravde i državne uprave.

Selaković je dodao da Zakon o sudijama Republike Srbije iz 2008. godine sadrži obavezu sudija da se pridržavaju Etičkog kodeksa koji donosi Visoki savet sudstva, a koji je donet 2010. godine. "Tri godine nakom započete reforme pravosuđa, svedoci smo da je jedan neefikasan sistem zamenjen drugim, takođe neefikasnim sistemom. Razlozi za to ne leže primarno u pozitivnim propisima, koliko u samim ljudima koji su pozvani da ih primenjuju. Jačanje uloge disciplinskog tužioca i pružanje pune podrške njegovom radu, uslov je bez koga nema napretka na ovom polju, od vrhunskog značaja za državu, građane i sisitem u celini", naglasio je ministar Selaković.

Na kraju izlaganja, ministar je rekao da sam normativni pristup može dati ipak ograničene razultate. "Postojao je značajan ugled pojedinih sudija i u vreme kada kodifikovanih pravila nije bilo, a danas kada je najpotrebnije, kada kodifikovanih pravila ima, dešava se da sudijske etike ponekad ni nema", zaključio je Selaković.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ