Okrugli sto o Nacrtu Zakona o Ustavnom sudu

12.09.2007.

Ministar pravde Dušan Petrović otvorio je danas Okrugli sto o Nacrtu Zakona o Ustavnom sudu, u kojem su učestvovali i predstavnici Venecijanske komisije, kao i domaći i međunarodni stručnjaci za ovu oblast.

Predstavljajući rešenja koja se nude zakonskim predlogom, ministar je naglasio da je ustavna žalba jedna od najvažnijih novina, koja nije postojala u tradiciji Ustavnih sudova u Srbiji.

"Građani će na taj način imati priliku da se obrate Ustavnom sudu ukoliko ne postoji drugi način da dobiju sudsku zaštitu ili ukoliko njihovi sporovi predugo traju pred drugim sudovima", rekao je ministar i dodao da je nacrtom ovog zakona uređena i procedura u slučaju da predsednik države krši Ustav. Petrović je ocenio da nacrt zakona o uređenju postupka pred Ustavnim sudom na veoma dobar način utemeljuje procedure i način izbora sudija, kao i sve bitne elemente za dobro funkcionisanje Ustavnog suda.

Radna verzija nacrta Zakona o Ustavnom sudu usklađena je sa mišljenjem i komentarima članova Venecijanske komisije, koji su na današnjoj javnoj raspravi ocenili da je nacrt zakona apsolutno u skladu sa standardima Evropske unije i Saveta Evrope.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ