Okrugli sto o Posebnom protoklu o postupanju pravosudnih organa u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja - 7. april 2009. godine

7.04.2009.

Ministarstvo pravde i Pravosudni centar, uz podršku Kancelarije UNICEF-a u  Beogradu i Centra za prava deteta, 8. aprila 2009. godine organizuju okrugli sto o Posebnom protoklu o postupanju pravosudnih organa u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Skup će biti održan u prostorijama Pravosudnog centra (Karađorđeva 48) sa početkom u 11.00 časova.

Okrugli sto će otvoriti Snežana Malović, ministarka pravde Republike Srbije, Judita Rajhenberg direktorka UNICEF-a za Srbiju i Hrvatsku i Nedan Vujić, direktor Pravosudnog centra Republike Srbije.

Radna grupa Ministarstva pravde sačinila je Nacrt Posebnog protokola o postupanju pravosudnih organa i zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja koji će na ovom skupu biti predstavljen široj stručnoj javnosti. Učesnici okruglog stola će  svojim komentarima i sugestijama doprineti kvalitetu završne verzije Protokola.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ