Okrugli sto o Posebnom protokolu o postupanju pravosudnih organa u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja - 8. april 2009. godine.

8.04.2009.

Ministarstvo pravde i Pravosudni centar, uz podršku Kancelarije UNICEF-a u  Beogradu i Centra za prava deteta, organizovali su 8. aprila 2009. godine okrugli sto o Posebnom protoklu o postupanju pravosudnih organa u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Skup su otvorile Snežana Malović, ministarka pravde Republike Srbije, Judita Rajhenberg direktorka UNICEF-a za Srbiju i Hrvatsku i Nedan Vujić, direktor Pravosudnog centra Republike Srbije.

Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da je Vlada Srbije usvojila Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i da će uskoro biti potpisan i usvojen i poseban dokument koji će biti dopuna zakonima u toj oblasti.

Ministarka je istakla da se donošenjem posebnog protokola posvechuje posebn pažnja tome da deca maju što manje traumatično iskustvo kada pristupaju sudu", I dodala da će tim dokumentom biti definisani detalji o postupanju prema deci u sudnici. Prema njenim rečima, Protokol će doprineti i efikasnijim postupanju pred sudovima u procesima u kojima su žrtve deca, kao i sprečavanju zastare tih slučajeva, a ponovila je da će parlamentu u maju ili junu biti predložene izmene Zakonika o krivičnom postupku koje
predviđaju povćanje kazni.

Direktorja Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Judita Rajhenberg rekla je da statistički podaci  Republičkog zavod za statistiku prikuplja od 2007. godine potvrđuju da u Srbiji postoji prilično veliki broj žrtava dece nasilja i razlog su za zabrinutost. Ona je navela da ta statistika, iako nepotpuna jer obuhvata samo slučajeve pravosnažno izrečenih kazni za nasilje nad decom, ukazuje na slučajeve seksualne eksploatacije, trgovine, kao i telesnog povređivanja dece. Ona je istakla da veliki broj slučajeva nasilja u porodici i specijalnim institucijama za decu ostaje neprijavljen, a više od 70 odsto dece u Srbijikažnjava se nasilnim metodama. Takođe, ona je napomenula da je usvajanje Protokola važno jer on na sistematičan način upozorava na značaj poštovanja zakonskih odredbi o zaštiti dečijih prava, odnosno hitnost postupaka, zaštitu privatnosti i sprečavanje dodatne viktimizacije, kao i adekvatno učešće u sudskom postupanju.

Nacrt Posebnog protokola o postupanju pravosudnih organa i zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja koji je sačinila Radna grupa Ministarstva pravde predstavljen je učesnicima oktuglom stola koja su izneli svoje komentare i sugestije, što će doprineti kvalitetu završne verzije Protokola.

Uvodnu reč ministarke pravde Snežane Malović možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ