Osnivačka skupština je 14. maja 2012. godine

14.05.2012.

Osnivačka skupština je 14. maja 2012. godine usvojila Statut Komore izvršitelja, kao i druge akte iz nadležnosti Komore.

Izabrani su organi Komore

Za predsednika Skupštine izabran je g-din Miloš Dumić, a za zamenicu predsednika g-đa Danica Čolović.

Za predsednika Komore izabran je g-din Mihajlo Dragović, a za zamenicu predsednika g-đa Svetlana Manić.

Za predsednicu Izvršnog odbora izabrana je g-đa Dragana Stojkov, a za članove odbora: g-đica Tamara Pajković,g-đica Biljana Petrović, g-din Ivan Mladenović, g-din mr Vujadin Masnikosa.

Za predsednika Nadzornog odbora izabran je g-din Nebojša Spasojević, a za članove g-din Mile Simojlović i g-din Živan Milinov

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ