Pismo gospođe Verice Barać, predsednice Saveta za borbu protiv korupcije upućeno Ministarstvu pravde - 08.12.2008. godine

8.12.2008.

Poštovana,

Savet za borbu protiv korupcije predlaže Vladi da posebnu pažnju posveti stvaranju uslova za borbu protiv korupcije. U primerima koje navodimo, koji se dešavaju u ovom trenutku, očigledno je da ti uslovi nisu obezbeđeni.

1. Nosioci najviših pravosudnih funkcija i Društvo Sudija Srbije su izneli ozbiljne primedbe na zakone o sudijama i ukazali na kršenje procedure predviđene za donošenje zakona.

Savet za borbu protiv korupcije predlaže Vladi da zakone povuče iz skupštinske procedure i obezbedi da se u ponovnom postupku dosledno poštuju pravila za donošenje zakona. Činjenice da nije sprovedena javna rasprava i nisu pribavljena neophodna mišljenja, kao i drugi propusti, ukazuju da je povlačenje zakona iz procedure najbolje rešenje. Radi se o najvažnijem, i najtežem delu reformi koje treba sprovesti, sa najdalekosežnijim posledicama. Propušteno vreme se sada ne može nadoknaditi skraćenim postupcima; naprotiv, kršenje pravila u postupku donošenja zakona dovodi do manjkavih rešenja, a jedna od posledica će biti dalji postupak vremena. Pravosuđe, kao posebna i nezavisna grana vlasti je neophodni učesnik reformskog procesa, veoma zainteresovan za kvalitetna i racionalna rešenja. Postupak u kome se pribegava nametanju rešenja može dovesti do gubitka poverenja koji bi takve procese učinio neuspešnim.

Donošenje dobrih zakona je najteži pravni posao, ali je za njihovo sprovođenje potrebno i poverenje onih koji treba da ih sprovode. Za sprovođenje reformi koje su nužne za borbu protiv korupcije i uspostavljanje dobre vladavine potrebna je snaga autoriteta institucija, a koja može biti jednaka samo kvalitetu tog autoriteta.

2. Vlada već dugo povremena hapšenja organizovanih grupa, osumnjičenih za krivična dela korupcije, u javnosti predstavlja kao svoju odlučnu rešenost za borbu protiv korupcije.

Jedan od uslova koji će borbu protiv korupcije učiniti uspešnom je zaštita građana koji pomažu u otkrivanju takvih slučajeva. Gubitak zaposlenja i drugi oblici odmazde prema bivšem radniku na naplati putarine, koji je otkrio "drumsku mafiju", kao i ostali slučajevi stradanja građana koji pomažu u otkrivanju korupcije stvara utisak da država nije spremna da ove građane zaštiti. Time se gubi najvažniji saveznik u borbi protiv korupcije, a to je građanin koji želi borbu protiv korupcije i koji se sa poverenjem obraća državnim organima. Gubitak tog poverenja, ovaj proces čini nemogućim.

3. Pretnje kojima su stalno izloženi novinari, o čemu mediji često izveštavaju, a na koje nema adekvatanih odgovora nadležnih državnih institucija, vraćaju osećanje straha i slutnji da se loši događaji mogu ponoviti. Svi dosadašnji napadi na novinare, uključujući i ubistva, su ostali nerazjašnjeni, što govori o određenim zajedničkim elementima za sve te događaje. Zbog toga su pretnje još ozbiljnije i ne smeju ostati bez odgovora. Sigurnost novinara i sloboda i otvorenost medija je temelj institucije javnosti bez kojih su demokratski procesi nemogući. Najvažnije oruđe u borbi protiv korupcije je slobodan pristup informacijama i njihov nesmetan protok, što je moguće ako je obezbeđena sigurnosti i sloboda svih onih koji u tom procesu učestvuju.

Spremnost Vlade da dosledno primenjuje propisane procedure, da otvori sva ova pitanja, da uvaži i drugačija mišljenja, da postavi pitanje odgovornosti svojih institucija za nekvalitetno urađen posao, predstavljala bi valjan dokaz da postoji volja da se ova pitanja rešavaju i da se u takve namere može imati poverenje.

PREDSEDNIK
Verica Barać

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ