Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave i Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom.

1.11.2010.

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. DECEMBAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. NOVEMBAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. OKTOBAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. SEPTEMBAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. AVGUST 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. JUL 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. JUN 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. MAJ 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. APRIL 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. MART 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. FEBRUAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. JANUAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. DECEMBAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. NOVEMBAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. OKTOBAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. SEPTEMBAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. AVGUST 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. JUL 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. JUN 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. MAJ 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. APRIL 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. MART 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. FEBRUAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. JANUAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.
Podaci na dan: 1. DECEMBAR 2010
Preuzmi dokument  ( .doc format )

__________________________________________________________________________


Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. DECEMBAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. NOVEMBAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. OKTOBAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. SEPTEMBAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. AVGUST 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. JUL 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. JUN 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. MAJ 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. APRIL 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. MART 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. FEBRUAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. JANUAR 2012
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravdei državne uprave.
Podaci na dan: 1. DECEMBAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. NOVEMBAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. OKTOBAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. SEPTEMBAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. AVGUST 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. JUL 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. JUN 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. MAJ 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. APRIL 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. MART 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. FEBRUAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. JANUAR 2011
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. DECEMBAR 2010
Preuzmi dokument  ( .doc format )

Podaci o broju zaposlenih u Ministarstvu pravde i državne uprave.
Podaci na dan: 1. NOVEMBAR 2010
Preuzmi dokument  ( .doc format )

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ