Pomoć pravno nevidljivim osobama

22.03.2012.

Beograd, 20. mart 2012. - Ministarstvo pravde Srbije pripremilo je izmene Zakona o vanparničnom postupku i radnu verziju zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji će posle usvajanja svim građanima Srbije omogućiti jednak pristup pravdi, poručila je danas ministarka pravde Snežana Malović, koja je učestovala na skupu o položaju pravno nevidljivih lica u Domu Narodne skupštine Srbije.

Prema njenim rečima, izmenama Zakona o vanparničnom postupku biće rešen problem pravno nevidljivih lica, odnosno osoba koja nisu upisana u matične knjige rođenih i nemaju lična dokumenta, utvrđivanjem pravila postupka za sastavljanje isprave o činjenici rođenja koja će biti pravni osnov za upis u matičnu knjigu rođenih.

Malović je napomenula da je ova Vlada dokazala da se zalaže za evropsku snažnu Srbiju i zato je apsolutno neprihvatljivo da više hiljada građana bude izopšteno iz društva. Ona je ukazala da te osobe nisu upisani u matične knjige i da nemaju pravni subjektivitet. Ministarka je naglasila da Srbija teži izgradnji društva u kom su svi građani ravnopravni u ostvarivanju svih prava i obaveza.

- Zbog tog nam je posebno važna romska populacija koja je najsiromašnija i najmarginalizovana društvena grupa ne samo u Srbiji, već i u drugim evropskim zemljama, a kod koje je problem “pravne nevidljivosti“ najizraženiji – navela je Malović. Ona je podsetila da je dostupnost pravdi, pravo na pravično suđenje i jednakost građana pred zakonom bio cilj sveobuhvatne reforme pravosuđa.

Zaštitnik građana Saša Janković upozorio je da oko 30.000 građana Srbije nema mogućnost da dobije lična dokumenta, zbog čega su uskraćeni za niz prava. Janković je naglasio da su to „ljudi, žene i deca koji mogu da postanu žrtve trgovine ljudima, sutra mogu da pređu sa one strane zakona i sasvim sigurno neće moći da se zaposle". On je dodao i da oni neće moći ni da glasaju, što političari u predizbornoj kampanji ne bi trebalo da zaborave.

Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović je, citirajući Konvenciju UN o pravima deteta, naglasila da su činjenica rođenja i davanje imena osnova ličnog identiteta i da moraju da budu priznati svakom novorođenčetu u Srbiji. Ona je podržala najavljene promene Zakona o vanparničnom postupku, kojim će se ova materija, kako je rekla, pojednostaviti.

- Ne sumnjam da će naredni saziv Skupštine promenu ovog Zakona tretirati kao jednu od prioritetnih - rekla je Dejanović.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer poručio da ovaj problem ne treba da čeka završetak izbora, već da se na dnevni red Skupštine stavi što pre. On je dodao da svi imaju pravo da budu tretuirani kao punopravni članovi društva koji mogu da ostvaruju sva svoja prava.

Ministar za ljudska i manjinska prava, držvanu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković kazao je da iz budžeta izdvojeno četiri miliona dinara za pilot projekat čiji je cilj identifikacija i pružanje besplatne pravne pomoći za sve koji imaju problem sa dobijanjem dokumenata.

On je naveo da je Zakonom o matičnim knjigama iz 2009. pojednostavljena procedura upisa u matičnu knjigu, a da je svaki postupak rešavanja problema "pravno nevidljivih" oslobođen plaćanja bilo kakve administrativne takse.

Ministar policije Ivice Dačića, rekao je da MUP Srbije radi na ostvarivanju prava na lična dokumenta, ali i na tome da se dokumenta koja su neophodna za izdavanje ličnih karata pribavljaju po službenoj dužnosti.  

- Građani mogu podnositi zahteve za lične karte po mestu boravišta, čime se ne izlažu troškovima odlaska u policijske stanice koje su za njih nadležne, a izmeštene su – naglasio je ministar policije.
 
Visoki komesar za ljudska prava Saveta Evrope Tomas Hamarberg istakao je da u rešavanju problema "pravno nevidljivih" lica veliku pomoć može da pruži Parlament i ocenio da je neophodno što pre olakšati birokratsku proceduru i omogućiti "pravno nevidljivim" osobama da dobiju osnovna identifikaciona dokumenta.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ