POSEBNI PROTOKOL o postupanju pravosudnih organa u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja

6.10.2009.

Opredeljenje Ministarstva pravde za izradu Posebnog protokola o postupanju pravosudnih organa u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja je izraz našeg opredeljenja da se unapredi oblast prava deteta. Ovim protokolom definisane su efikasne procedure u postupanju pravosudnih organa, kako bi se dodatno unapredila saradnja sa drugim nosiocima javne vlasti u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja. Posebni protokol Ministarstva pravde ima za cilj unapređenje prakse zaštite dece i maloletnika i dalje unapređenje zaštite prava maloletnih lica, uz uvažavanje međunarodnih normi i standarda.

Ministarstvo će nastaviti da i dalje da unapređuje zakonsku regulativu u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u saradnji sa domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama, pre svega sa UNICEF-om.

POSEBNI PROTOKOL o postupanju pravosudnih organa u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja preuzmite ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ