Poseta ministarke pravde Snežane Malović Savetu Evrope - 14. i 15. april 2009.

16.04.2009.

Ministarka pravde Srbije Snežana Malović susrela se danas u Strazburu sa generalnim sekretarom SE Terijem Dejvisom i tom prilikom predala ratifikacione instrumente šest Evropskih konvencija SE koje su nedavno usvojene u Narodnoj Skupštini a koje se odnose na oblasti visokotehnološkog kriminala, borbe potiv terorizma, trgovine ljudima, oduzimanja imovine stečene krivičnim delom.

Teri Dejvis je nakon sastanka sa ministarkom pravde izjavio da je u Srbiji bilo dosta napretka i da Ministarstvo pravde veoma naporno radi od kada je ona na njegovom čelu. Dejvis je  izrazio zadovoljstvo zbog ratifikovanih konvencija  koje su uručene SE, koje su sve važne, a posebno je istakao one koje se odnose na borbu i prevenciju protiv terorizma i trgovine ljudima. Dejvis je naglasio da  trgovina ljudima ne utiče samo na Srbiju nego i na druge zemlje i da ovi međunarodni problemi zahtevaju međunarodni odgovor. Istakao je zadovoljstvo što se Srbija priključila grupi zemalja koja se bori protiv ovog modernog oblika ropstva odnosno koja obuhvata različite komponente, između ostalog, i borbu protiv trgovine organima zbog koje je Srbija posebno zabrinuta. Generelni sekretar je istakao da je Srbija je već intergirasana u Evropu i da je veoma je važan član SE, najveće ervropske organizacije koja je nedavno predsedavala Savetom Evrope.

Ministarka Malović ga je obavestila o napretku koji je Srbija ostvarila u prethodnom periodu, a tiče se dosadašnjeg toka reforme pravosuđa, koji će imati velikog uticaja na efikasnost pravosuđa i veću pravnu sigurnost u Srbiji. Ministarka mu je prezentovala i značajne reforme koje su u prethodnom periodu preduzete u borbi protiv korupcije, a koje će se biti sastavni deo izveštaja GREKO Komiteta SE, koji vrši nadzor našeg napretka u ovoj oblasti.

Takođe, ministarka je upoznala zvaničnika SE sa odlučnim stavom Vlade Srbije da se u narednom periodu hrabro i beskompromisno suoči sa organizovanim kriminalom u čemu će veliki značaj imati primena Zakona o oduzimanu imovine stečene krivičnim delom kao i zakon o izmenama i dopunama zakona o organizovanom kriminalu i delom krivičnog zakonodavstva koji je u pripremi.

«Ova poseta je od velikog značaja za dalju podršku SE u demokratskim reformama u Srbiji i ubrzaće dalji proces evropskih integracija naše zemlje, imajući u vidu značaj mišljenja eksperata SE u institucijama u Briselu »izjavila je ministarka Snežana Malović.

Ministarka pravde Snežana Malović susrela se danas i sa generalnim sekretarom Parlamentarne skupštine SE Mateom  Sorinasom, generalnim sekretarom za pravna pitnja Filipom Boaja kao i Žan Luj Loranom, generalnim direktorom za politička pitanja sa kojima će razgovarati o uspostavljanju vladavine prava i pravnoj sigurnosti u Republici Srbiji koja će biti značajno unapređena primenom novih zakona.

Na sastanku 15. aprila ministarka pravde Snežana Malović je sa komesarom za ljudska prava Saveta Evrope, Tomasom Hamambergom razmatrala nekoliko važnih oblasti, kao što je pitanje zaštite i unapređenja ljudskih prava i reforma pravosuđa.

Ministarka je ovom prilikom obavestila komesara o nedavno usvojenoj Nacionalnoj strategiji za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji. Istovremeno, istakla je spremnost Vlade Republike Srbije da što efikasnije radi na rešavanju problema položaja Roma i objasnila da će svako ministarstvo, iz svoje nadležnosti, razraditi odgovarajući Akcioni plan za rešavanje ovog pitanja. Komesar je pozdravio usvajanje Strategije, kao i usvajanje izuzetno važnog Zakona protiv diskriminacije. Komesar je dodao da je usvajanjem ovog zakona stvoren normativni okvir za odgovarajuće regulisanje ovog osetljivog pitanja.

Ministarka je obavestila komesara o reformi pravosudnog sistema koja se trenutno sprovodi u Srbiji i izrazila svoje čvrsto uverenje da će naredne godine biti u mogućnosti da mu predstavi i prve rezultate reforme. Komesar je posebno naglasio da Savet Evrope u potpunosti podržava reformu pravosuđa koja se sprovodi u Srbiji i dodao da je ova reforma izuzetno značajan korak za unapređenje ljudskih prava u Srbiji.

- U toku je impresivna pravna reforma koju veoma cenimo jer stvara osnov za veću zaštitu ljudskih prava u budućnosti i Srbija ima punu podršku SE – izjavio je Hamamberg.

Na sastanku sa zamenikom sekretara Venecijanske komisije, Tomasom Markertom, ministarka je predstavila proces sprovođenja pravosudnh zakona i dogovorena je dalja procedura i rokovi u vezi mišljenja koje se očekuje od strane Venecijanske komisije na kriterijume za izbor sudija i tužilaca.

Market je izrazio veliko zadovoljstvo predstavljenim reformama a posebno sveobuhvatnim pristupom koji ima za cilj promenu sistema, organizacija i procedura, a ne samo nosilaca pravosudnih funkcija.

Posebno zadovoljstvo izrazio je zbog činjenice da će opšti izbor sudija sprovesti Visoki savet sudstva. Takođe, pozdravio je najavljene izmene i dopune procesnih zakona koje će uticati na efikasnije sudske procedure i pravično suđenje. Zamenik sekretara Venecijanske komisije potvrdio je da će sa velikom pažnjom razmotriti  predloženi tekst kriterijuma i da će mišljenje biti usvojeno na plenarnoj sednici sredinom juna.

- Inforisan sam o procesu reformi i veoma mi je drago što je izabran sveobuhvatan pristup i imam pozitivne utiske na osnovu ovoga što mi je prezentovano – izjavio je Market.

Ministarka Malović izjavila je nakon sastanka sa Markertom da je predstavila napore Vlade Republike Sbije u pogledu unapređenja ljudskih prava i razvoja demokratije u Srbiji, a posebno zadovoljstvo je izrazila što je Markert pohvalio rad Ministarstva pravde i Vladu Srbije na donošenju seta pravosudnih zakona.

- Takođe bilo je razgovoara oko dalje implementacije zakona  i širokom pristupu kako bi pravosuđe bilo efikasnije i nezavisno. Obavestila sam ga o daljim aktivnostima i i budućim izmenama procesnih zakona.  Raduje me što će Venecijanska komisija u narednih mesec dana dati ekspertizu na pravlinik o kriterijumima za izbor, i napredovanje sudija i tužilaca. To je nešto što je najvažniji akt za Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, i što treba da bude dalja odrednica za rad oba tela – izjavila je Malović.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ