Potpisan Protokol o saradnji sa JP PTT “Srbija” - 2. jun 2010. godine

2.06.2010.

Ministarka pravde Snežana Malović i generalni direktor Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“ Goran Ćirić potpisali su danas  Protokol o saradnji, kojim će  Ministarstvu pravde i pravosudnim institucijama u Srbiji biće omogućrno korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata Sertifikacionog tela PTT, što je osnov za širenje mreža  korisnika elektronskih potpisa u okviru AVP programa.

 Ministraka pravde Snežana Malović podsetila je da je poslovno-tehička saradnja Ministarstva započela 2009. godine uvođenjem elektronskih potpisa i da nastavila početkom ove godine, u okviru AVP programa evidencijom overenih ugovora o prometu nepokretnosti u osnovnim sudovima, sa adresnim kodom PTT-a, i da je već dala značjajne rezultate. Ona je istakla da je prosečno vreme za overe na šalterima je od pre četiri nedelje 4 minuta po predmetu odnosno  10 puta kraće u odnosu na januar i februar.  Ministarka Malović je najavila da će u drugoj polovini 2010. godine biti aktivirana nova besplatna Internet usluga za građane i stranke, koja će omogućiti neposrednu pretragu predmeta u osnovnim i višim sudovima- prema vrsti i broju predmeta, postupajućem sudiji ili nazivu stranke, odnosno svih informacija koje su po zakonu javno dopstupne. Ona je navela da ova usluga već postoji za predmete u privrednim sudovima i u praksi se vrlo često koristi i navela da mogućnost predsenika suda i svakog sudije da u AVP programu (programu za automatsko vođenje predmeta) vrše uvid u statistiku i predmete u radu, postaju veoma bitna sredstva u borbi protiv korupcije.

Govor možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ