POZITIVNA OCENA O LjUDSKIM PRAVIMA

3.04.2013.

“Srbija je pozitivno ocenjena na drugom razmatranju Saveta UN za ljudska prava u Ženevi”, istaknuto je na konferenciji za štampu u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji, Ministarstva pravde i državne uprave, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ombudsmana Republike Srbije i Beogradskog centra za ljudska prava, na kojoj je predstavljen proces i preporuke proizašle  iz drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) Saveta UN za ljudska prava.

Ovo razmatranje stanja ljudskih prava, poznato kao UPR, dostavlja se svake četiri i po godine od strane svake zemlje članice UN, pri čemu se ocenjuje sprovođenje zaštite i unapređenje ljudskih prava.

Ombudsman Saša Janković se složio sa preporukama UPR, rekavši da je napredak u oblasti ljudskih prava evidentan, ali i da su i dalje skromna legitimna očekivanja u zadovoljenju potreba građana, posebno obespravljenih i marginalizovanih grupa.

Prema oceni državnog sekretara u Ministarstvu pravde i državne uprave i šefa srpske delegacije u Ženevi Gordane Stamenić napredak u sprovođenju preporuka iz nedavno završenog pregleda će biti zabeležen u trećem ciklusu UPR u 2017. godini.

Stalni koordinator UN u Srbiji Vilijem Infante je istakao da su dobijene preporuke u drugom ciklusu UPR-a odličan osnov za osmišljenje i usvajanje agende ljudskih prava u Srbiji.

Na konferenciji prisutnima su se obratili i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović i izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska i manjinska prava Vesna Petrović.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ