Primena alternativnih sankcija i u Kragujevcu - 26. januar 2010. godine

27.01.2010.

Ministraka pravde Snežana Malović i gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović potpisali su danas, 26. Janauara 2010. godine, Memorandum o saradnji u sprovođenju alternativnih sankcija čime je Kragujevac postao treći grad u Srbiji koji se uključio u sistem alterantivnih sankcija

Ministarka pravde Snežana Malović istakla je da je jedan od osnovnih ciljeva ministarstva reforma pravnog sistema i usaglašavanje našeg zakonodavstva sa evropskim standardima i normama. “Kazna rada u javnom interesu i mera upozorenja, uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom, i ranije su postojale u našem krivično pravnom sistemu ali u praski nikada nisu izricene. Rad u javnom interesu podrzumeva društveno koristan rad koji ne vređa ljudsko dostojanstvo i koji se ne vrši u cilju sticanja dobiti, a može se izreći kao glavna kazna za krivično delo za koje je propisan zatvor do tri godine ili novčana kazna u slučaju da osuđeni ne obavi deo ili celokupnu kaznu izrečenog rada u javnom interesu, sud ovu kaznu zamenljuje kaznom zatvora“,navela je ministarka Malović. Ona je dodala i da je u okviru ministarstva uspostavljena poverenička služba i da je do sada obavljena obuka 31 poverenika koji će u kancelarijama povereničke službe raditi u gradovima u kojima se sprovode alternativne sankcije. Ministarka pravde naglasila je i da alternativne sankcije ne predstavljaju ublažavanje kazne niti abolaciju već elimišu mogućnost stigmatizacije osuđenog i njegove porodice a ujedno mu nije ugrožena egzistencija već mu ostaje mogućnost da zadrži svoj posao. Prema njenim rečima na ovaj način ostvaruju se i budžetske uštede jer svaki dan koji zatvorenik provede u zatvoru košta državu. Malović je istakla i odličnu saradnju sa gradonačelnikom Kragujevca što je rezultiralo ispunjavanjem svih uslova neophodnih za punu primenu alternativnih sankcija naglašavajući da je Kragujevac u mnogim oblastima lider u regionu kao i na nivou Srbije i da je time činjenica da se, nakon Beograda i Subotice, momorandum potpisuje upravo u Kragujevcu daleko veća. Inače, do sada je na teritoriji Srbije izrečena 121 presuda koja podrazumeva primenu alternativnih sankcija.

Naglašavajući da je ovo poseta na najvišem nivo Kragujevcu kada je reč o ministarstvu pravde gradonačelnik Veroljub Stevanović rekao je da je Grad spreman za sprovođenje alternativnih sankcija u skladu sa Memorandumom koji je danas potpisan i da su javna preduzeća spremna za sprovođenja rada u javnom interesu na osnovu sudske odluke. “Pored Memoranduma poseta ministarke Snežane Malović je i prilika da obiđemo prostor u komandi korpusa koji se sredstvima Grada oprema za rad Apelacionog suda i tužilaštava. Istovremeno razgovaraćemo i novom objektu u kome bi trebalo da budu smešteni svi pravosudni organi u Kragujevcu a naša ideja je i da, u dvorištu suda, uz podršku ministarstva obezbedimo prostor za smeštaj Prekršajnog i Trgovinskog suda“, rekao je Stevanović. Ministarka Malović je potvrdila da se već razgovara u tom smeru i da će to biti jedna od najlepših zgrada u pravosuđu Srbije dodajući da je ministarstvo već opredelilo sredstva za ovu namenu.

U okvirue posete Kragujevcu ministarka pravde Snežana Malović sa saradnicima u pratnji domaćina, gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića, obišla je renovirane prostorije Apelacionog suda u nekadašnjoj zgradi Komande korpusa. Naglašavajući da je jako zadovoljna izvedenim radovima ministarka Malović se zahvalila lokalnoj samoupravi Kragujevca bez čije finansijske podrške ministarstvo ne bi moglo da realizuje rekonstrukciju pomenutog prostora. “Ovde će biti smeštena sva tužilaštva, Odeljenje višeg prekršajnog suda, određene službe osnovnog suda i razmišlja se da i poverenička služba za izvršenje alternativnih kazni bude smeštena u ovom prostoru“, rekla je ministarka Snežana Malović.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ