Primena alternativnih sankcija u Nišu - 23. april 2010. godine

23.04.2010.

Ministarka pravde Snežana Malović i gradonačelnik Niša Miloš Simonović potpisali su danas, 23. aprila 2010,  Memorandum o saradnji u sprovođenju  alternativnih sankcija. Na ovaj način Niš je postao šesti grad u Srbiji u kojem će biti omogućena realizacija alternativnih sankcija- kazne rada u javnom interesu i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom.

Prilikom potpisivanja Memoranduma ministarka Malović je istakla pozitivne efekte primene alternativnih sankcija, kojima se izbegavaju negativne posledice boravka osuđenog lica u zatvoru-kao npr. stigmatizacije ovih lica i njihovih porodica, dok im se ujedno omogućava da zadrže posao tj. ne ugrožava im se egzistecija. Takođe, na ovaj način se ostvaruju i važne budžetske uštede jer svaki dan koji zatvorenik provede u zatvoru košta minimum 1000 dinara.

Ministarka Malović je pojasnila da ovaj vid sankcija ne predstavlja ublažavanje kazne ili aboliciju i istakla da je evropska praksa da se na ovaj način smanjuje broj povratnika, što je i jedan od ciljeva kaznene politike.

Memorandum koji je potpisan reguliše način saradnje između Povereničke službe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i organizacija i institucija čiji je osnivač Grad Niš, u kojima će biti izvršavane alternativne sankcije.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ