Primena alternativnih sankcija u Novom Sadu - 7. april 2010. godine

7.04.2010.

Ministarka pravde Snežana Malović i gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić potpisali su danas, 7. aprila 2010, Memorandum o saradnji u izvršenju alternativnih sankcija između Ministarstva pravde Republike Srbije i Grada Novog Sada. Na ovaj način omogućena je potpuna primenu alternativnih sankcija, regulisanjem saradnje Povereničke službe  Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sa javnim preduzećima grada Novog Sada, bez čijeg učešća ne bi bilo moguće sprovesti kaznu rada u javnom interesu, i drugim institucijama koje će učestvovati u sprovođenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom.

Ministarka pravde Snežana Malović rekla je da je uvođenje sistema alternativnog sankcionisanja u postojeći krivični sistem Republike Srbije u skladu sa modernim evropskim trendovima u oblasti kaznene politike i potrebom uspostavljanja zajedničkih principa o kaznenoj politici među državama članicama Saveta Evrope. „Alternativne sankcije, su kao deo reforme sistema pravosuđa u naše zakonodavstvo ušle još januara 2006. godine, ali njihova primena nije bila moguća zbog nedostatka čitavog niza organizacionih i drugih uslova, i upravo zbog toga je jako važna sardanja sa lokalnim samoupravama“ istakla je Malović. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić naglasio je da su se potpisivanjem Memoranduma o saradnji stekli uslovi da alternativne sankcije ne budu samo mrtvo slovo na papiru već da počnu da se sprovode u praksi. „Značaj alternativnih sankcija je i u tome što će doprineti premošćivanju, jaza između dva do sada korištene opcije – kazne zatvorom i uslovnog kažnjavanja koje je podrazumeva slobodu bez bilo kakvih obaveza vraćanja duga društvu kroz rad u javnom interesu, odnosno bez mera tzv. zaštitnog nadzora koji omogućava korektivne mere i lečenje počinilaca „  istakao je gradonačelnik i dodao da će novosadska javna komunalna preduzeća dati priliku takvim osuđenicima da kroz dobrovoljan, ali besplatan rad vrate svoj dug društvu i građanima Novog Sada.

Ministarka pravde Snežana Malović, predsednica Visokog savete Sudstva Nata Mesarović i gradonačelnik Igor Pavličić obišli su i nove prostorije Prekršajnog suda, Odeljenja Višeg prekršajnog suda i Vanparničnog odeljenja Osnovnog suda u Novom Sadu. Tom prilikom Nata Mesarović naglasila je da reforma sudstva ne znači samo personalne promene već i poboljšanje i modernizaciju uslova rada pravosudnih organa što dokazuje primer Novog Sada. Ministarstvo prvade Republike Srbije i Grad Novi Sad obezbedili su savremeno opremljen prostor od preko 2200 m2 koji uključuje 25 sudnica Prekršajnog suda, 7 sudnica Vanparničkog odeljenja Osnovnog suda, 12 sudnica Višeg prekršajnog suda i brojne prateće prostorije.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ