PRVO STRUČNO SAVETOVANjE IKT SLUŽBI PRAVOSUĐA

30.06.2011.

PRVO STRUČNO SAVETOVANjE IKT SLUŽBI PRAVOSUĐA održano je 28. juna 2011. godine u Osnovnom sudu u Paraćinu, u organizaciji Ministarstva pravde, Sektora za operacije i tehnologije.

Savetovanju su prisustvovali rukovodioci službi za informatiku i analitiku Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda, Privrednog apelacionog suda, apelacionih sudova, viših sudova, osnovnih i privrednih sudova Republike Srbije. Ispred Ministarstva pravde moderatori savetovanja bili su Bojan Perović, šef Odseka za informatiku i analitiku i mr Rade Dragović, savetnik.

Savetovanju je prisustvovalo blizu 100 učesnika.

Tema Prvog savetovanja bilo je IKT u sudstvu Republike Srbije.

IKT partner Prvog savetovanja bila je kompanija Orion telekom, koja je uzela aktivno učešće u stručnom delu savetovanja, koji se odnosio izazove u vezi sa zaštitom WAN računarsko-komunikacione mreže sudstva Srbije.

Program Prvog savetovanja obuhvatio je teme kao što su politika i standardi u korišćenju službenih email naloga u sudstvu Srbije, obuka za otvaranje email naloga ovlašćenih administratora sudova Srbije, Cisco security servisi u kontekstu IKT politike bezbednosti i pristupa Internetu, diskuja o izradi dokumenta „ICT Security Policy“ u radu sudstva Srbije, tekući problemi u radu službi za informatiku i analitiku svih sudova u Republici Srbiji i dr.

Tokom savetovanja pokrenute su brojne inicijative od strane učesnika i date preporuke od strane predstavnika Ministarstva pravde u oblasti primene IKT u sudstvu Srbije.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ