RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANjU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA DOSTUPNA JE ZA KOMENTARE GRAĐANA

6.11.2012.

Radna grupa za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela završila je 6. novembra svoj rad na izradi radnog teksta Zakona.

Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Zakona i da daju svoje komentare na radni tekst Zakona.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: bojana.karisic@mpravde.gov.rs

Radni tekst Zakona i obrazac za komentare možete preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva pravde i državne uprave.

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Preuzmite dokument (.doc)

Obrazac za komentare
Preuzmite dokument (.doc)

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ