RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU DOSTUPNA JE ZA KOMENTARE GRAĐANA

15.11.2012.

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku  od 16.11.2012. godine predstavlja radnu verziju nastalu nakon što je Ministarstvo pravde i državne uprave razmotrilo naknade predloge i primedbe članova radne grupe,  kao i stručne javnosti, koji su stigli posle sprovedene javne rasprave. Ovaj tekst Nacrta biće dostavljen na ekspertizu relevantnim međunarodnim organizacijama i  na mišljenje drugim ministarstvima, nakon čega će biti sprovedena procedura usvajanja pred Vladom i u skupštini.

Izmene teksta koji je promenjen su boldirane i napisane velikim slovima.

Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku od 16.11.2012. godine - Ministarstvo pravde i državne uprave
Preuzmite dokument (.pdf)

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ