REGIONALNE INICIJATIVE - PREKOGRANIČNO IZVRŠENjE (LUGANO KONVENCIJA)- REGIONALNI EKSPERTSKI SKUP U SARAJEVU

26.07.2011.

Regionalni ekspertski skup ,povodom inicijative Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije za prekograničnu saradnju u izvršenju presuda u civilnim i trgovačkim  stvarima( Luganska konvencija-pristupanje ili izrada regionalne konvencije po ugledu na Lugansku), sa regionalne ministarske konferencije za region zapadnog Balkana, održane 15.04.2011.godine u Republici Sloveniji,na Brdu kod Kranja ,podržane od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, u organizaciji nemačkog  GIZ ( Regional legal reform and harmonization of business law namely with regard to cross- border procedings) u saradnji sa holandskim projektom  BERP ( Balkan Enforcement Reform Project) i CILC ( Center for Internatioanl Legal Cooperation) , održan je u Sarajevu 19. i 20. jula 2011. godine.

U okviru ovog regionalnog ekspertskog  skupa bilo je reči o  sledećim temama:

- omogućavanje  pojednostavljenog prekograničnog izvršenja presuda u civilnim i trgovačkim stvarima, putem stvaranja nove regulative i pravnih mehanizama za direktno izvršenje  izvršnih naslova  u regionu, po ugledu na pravne instrumente i standarde koje koriste zemlje Evropske Unije,

- pojednostavljenje prekogranične dostave sudskih i vansudskih dokumenata i izvođenja dokaza u inostranstvu,
- mogućnost stvaranja Regionalne mreže sudija u građanskim i trgovačkim stvarima i portala za Regionalni pravosudni atlas ,

uz otvorenu mogućnost i za druge vidove prekogranične saradnje i njeno intenziviranje, korišćenjem drugih pravnih instrumena u upotrebi u zemljama EU.

Članovi prisutnih delegacija zemalja regiona Zapadnog Balkana dali su  ekspertsku podršku inicijativi za nove vidove prekogranične saradnje u civilnim i trgovačkim stvarima.

Predloženo je da sledeći skup organizuje nosilac iniciajtive – Ministarstvo pravosuđa Republike Slovenije, uz prisustvo predstavniak Evropske komisije i Evropske pravosudne mreže, kao i da se iskoristi prilika održavanja Regionalne ministarske konferencije, ministara policije i pravde za region Jugoistočne Evrope, novembra meseca u Beogradu, na kojoj  se očekuje politička podrška inicijativi za unapređenje  buduće  regionalne saradnje u civilnim i građanskim stvarima .

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ