Saopštenje

22.02.2008.

U cilju jačanja institucija Repbulike Srbije na Kosovu i Metohiji nosioci pravosudnih funkcija i zaposleni srpske nacionalnosti, koji su do sada radili u pravosuđu UNMIK-a, vraćaju se u svoje matične pravosudne organe na Kosovu i Metohiji. 

Ministarstvo pravde primilo je izjave sudija, sudskog osoblja i sudija za prekršaje o povlačenju sa pozicija koje su imali u UNMIK pravosuđu i povratku u pravosudne organe Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, a u skladu sa Zajedničkom deklaracijom Vlade Srbije i UNMIK-a o angažovanju sudija i javnih tužilaca iz reda srpske nacionalne zajednice u multietnički sistem KiM, kao i Zaključkom Vlade Srbije od 26.04.2007. godine.

Na ovaj način, 5 sudija i 25 zaposlenih vraćaju se u Opštinski sud u Leposaviću, Vučitrnu, Kosovskoj Mitrovici i Prištini, kao i u Opštinske organe za prekrašaje u Leposaviću i Zubinom potoku.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ