Sastanak “Napredak reforme pravosuđa, njen uticaj na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, zaštita investicija i saradnja sa Haškim tribunalom kao ključni elementi u procesu evropskih integracija” - 29. mart 2010. godine

29.03.2010.

Ministarstvo pravde organizovalo je 29. marta 2010. godine sastanak sa ambasadorima i predstavncima diplomatskog kora, na kojem je, u prisustvu najviših nosilaca pravosudnih funkcija u Srbiji, razmotren napredak u procesu reforme pravosuđa, njen uticaj na borbu protiv organizovanog kriminala, zaštita investicija i saradnja sa Haškim tribunalom u kontekstu daljih integracija Srbije u Evropsku uniju. Ministarka Snežana Malović istakla je cilj reforme pravosuđa bolji i brži rad pravosudnih tela, vladavina prava, veća pravna sigurnost građana, kao i puna efikasnost u borbi protiv kriminala i korupcije.

Ministraka Malović je rekla da Ministarstvo pravde Srbije sprovodi energičnu reformu pravosudnog sistema, svesno da je svaki korak u povezivanju građana sa Evropskom unijom ostvarenje težnji građana Srbije. Ona je ocenila da je rad na evropskim integracijama zahtevan, a put ka EU dug i zahteva sveobuhvatnu reformu društva. "Na tom putu ima mnogo posla za sve nas. Pravosudna reforma je možda okosnica celog tog poduhvata", zaključila je Malović i dodala da saradnja sa susedima u oblasti pravosuđa, kao i u drugim oblastima, predstavlja osnovu i za kreiranje partnerskih odnosa sa Evropskom unijom.Reforma pravosuđa je odgovor na mnoga otvorena pitanja, ocenila je Malović i istakla njen uticaj na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije."Želeli smo da pošaljemo poruku da će Srbija biti sposobnada spreči prelivanje kriminala u zemlje Zapadne Evrope, da će organizovane kriminalne grupe zahvaljujući međunarodnoj i regionalnoj saradnji završiti u zatvoru, gde god da deluju", rekla je Malović. Ona je naglasila da je cilj Srbije da se najefikasnije okonča pitanje saradnje sa Haškim tribinalom, i dodala da je kažnjavanje zločina neophodan uslov pravednog i slobodnog sudstva.

Ambasadorima i drugim diplomatama obratili su se i Nata Mesarović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Zagorka Dolovac, Repulički javni tužilac i predsednica Državnog veća tužilaca, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.

Govor ministarke pravde možete preuzeti ovde

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ