Savet Evrope - Council of Europe

3.07.2012.

Osnovni podaci o SE

Aktivnosti u Srbiji link 1

Aktivnosti u Srbiji link 2

Aktivnosti u Srbiji link 3

CEPEJ

CEPEJ - Evropska komisija za efikasnost pravosuđa
Preuzmi dokument (doc format)

Izveštaj o zasedanju CEPEJ u martu 2012. godine
Preuzmi dokument (doc format)

Evropski komitet za pravnu saradnju CDCJ
Preuzmi dokument (doc format)

Zasedanje CDCJ u junu (06) 2012. godine
Preuzmi dokument (zip format)

Savet Evrope - Popis multilateralnih i bilateralnih sprorazuma u oblasti međunarodne saradnje u krivičnim stvarima koje su potpisale zemlje Jugoistočne Evrope
Preuzmi dokument ( pdf format )

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ