SAVET za međunarodno privatno pravo

1.01.2011.

Odluka o obrazovanju Saveta za međunarodno privatno pravo
Preuzmi dokument ( .pdf )

Savet za mpp poziv za prvu sednicu
Preuzmi dokument ( .doc )

Savet za mpp poziv za drugu sednicu
Preuzmi dokument ( .doc )

Poslovnik o radu Saveta
Preuzmi dokument ( .doc )

Godišniji plan rada
Preuzmi dokument ( .doc )

Spisak haških konvencija kojima je Republika Srbija pristupila i drugo
Preuzmi dokument ( .doc )

Decision to form the Councile for private international law  
Preuzmi dokument ( .doc )

Proposal of the annual work plan of the Councile of private international law for 2011.
Preuzmi dokument ( .doc )

Dnevni red III sednice
Preuzmi dokument ( .doc )

Dnevni red IV sednice
Preuzmi dokument ( .doc )

Dnevni red V sednice
Preuzmi dokument ( .doc )

Dnevni red VI sednice
Preuzmi dokument ( .doc )

Izveštaj sa sednice Saveta za opštu politiku i poslove Haške konferencije - 3-7 april 2011.
Preuzmi dokument ( .doc )

Odluka Saveta za međunarodno privatno pravo 17.10.2011.godine.
Preuzmi dokument (.zip)

Decision on adoption on professional opinion and proposal
Preuzmi dokument (.zip)

Izveštaj sa Specijalne komisije Haške konferencije januar 2012.
Preuzmi dokument ( .doc )

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ