Sistem za automatsko vođenje predmeta u trgovinskim sudovima u Kraljevu i Čačku - 17.10.2008.

17.10.2008.

U trgovinskim sudovima u Kraljevu i Čačku uveden je novi kompjuterski sistem za automatsko vođenje predmeta, razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije.

Uvođenje novog sistema, vrednog 13,7 miliona dolara, finansira Američka agencija za razvoj USAID, dok je Ministarstvo pravde za ove namene izdvojilo 100 miliona dinara.

Cilj uvođenja programa je jačanje i modernizacija rada sudske uprave i dostupnost informacijama o predmetima. Na ovaj način, sudovi će biti oslobođeni zastarelih i glomaznih upisnika, što će zaposlenima bitno olakšati posao, dok će zainteresovanim strankama biti omogućeno praćenje i uvid u podatke i predmete koji se vode u sudu.

Korišćenje ovog programa omogućiće veću efikasnost i transparentnost u radu sudova, što će ubrzati integraciju Srbije u Evropsku uniju i privući strane investitore.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ