Sporazum ministarstava o saradnji u borbi protiv kriminala - Beograd, 10. septembra 2010.

10.09.2010.

Ministri pravde, finansija i unutrašnjih poslova Srbije Snežana Malović, Diana Dragutinović i Ivica Dačić potpisali su sporazum o osnivanju zajedničkog tela za unapređenje međunarodne saradnje u oblasti suzbijanja kriminala.

Ministarka pravde Snežana Malović istakla je da je Vlada Srbije borbu protiv kriminala postavila kao jedan od prioriteta rada, "koji ima posebnu težinu u regionu Balkana i mogao bi da ugrozi njegovu stabilnost i integracije u EU".

Malović je ukazala da će ovim sporazumom i uspostavljanjem zajedničkog tela biti postignuto unapređenje operativnog, analitičkog i strateškog odgovora državnih organa na izazove modernih trendova kriminaliteta sa kojima se susrećemo.

Kroz rad zajedničkog tela dobiće se mogućnost da se ode korak dalje, odnosno, ne samo da se ostvari efikasno suzbijanje kriminala, već i da se u potpunosti sagledaju trendovi kriminaliteta s kojima će se Srbija susretati ubuduće, navela je Malović.

Ministarka finasija Diana Dragutinović istakla je da je organizovani kriminal u proteklih 30 godina praktično prerastao u jedan konglomerat kriminala i tehnoloških inovacija.

Dragutinović je navela da je razvojem elektronskih komunikacija i "plastičnog novca" kontrola finansijskih tokova postala nešto teža nego što je bila u prethodnom periodu.

Prema njenim rečima, zajedničko telo u narednom periodu biće proširivano kroz kompletiranje registra o vlasništvu i uključivanjem Narodne banke Srbije.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objasnio je da je potpisivanje sporazuma realizovano u okviru projekta EU koji se ostvaruje na prostoru zapadnog Balkana u borbi protiv međunarodnog kriminala.

Dačić je podsetio da je priprema tog projekta počela krajem decembra 2008. godine u Beču, i da su njime, uz Srbiju, obuhvaćene Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Makedonija.

Cilj projekta, kako je objasnio Dačić, je zajednički rad kroz razmenu informacija na suzbijanju međunarodnog kriminala. Sledeća faza u projektu je uspostavljanje nacionalne jedinice za suzbijanje međunarodnog kriminala, kao i razmena iskustava u toj oblasti.

Ministar je naveo da će zajedničko telo tri resorna ministarstva biti organizaciona jedinica MUP-a i deo sistema za borbu protiv kriminala.

"Zajedničko telo radiće 24 sata sedam dana u nedelji, a s kolegama će razmenjivati informacije putem zaštićenih sistema veza", kazao je ministar policije.

Uz predstavnike ministarstava unutrašnjih poslova i pravde, u zajedničkom telu biće i pripadnici resornih uprava Ministarstva finansija — poreske, carinske i uprave za sprečavanje pranja novca.

Brži postupak međunarodne pravne pomoći

Ministarka pravde Snežana Malović najavila je uvođenje posebnog softvera u odsek za Međunarodnu pravnu pomoć, koji će omogućiti ubrzanje tog postupka i bržu razmenu informacija sa stranim pravosudnim organima u borbi protiv kriminala.

Ona je precizirala da se radi o uvođenju "luris" softvera u odsek za Međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima, dodajući da je taj softver izrađen uz podršku Holandije.

"Luris će omogućiti ubrzanje postupaka međunarodne pravne pomoći, ali i bržu razmenu informacija sa pravosudnim organima drugih zemalja u borbi protiv kriminala", rekla je ona.

Ministarka je objasnila da će time u znatnoj meri biti ubrzano postupanje po zamolnicama za ekstradiciju, ali i u drugim vidovima međunarodne pravne pomoći.

"Očekujem da će i zajedničkom telu ova baza biti od velike pomoći, imajući u vidu da je Srbija prva od zemalja regiona koja formira takvu bazu međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima", zaključila je Snežana Malović.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ