SRBIJA NA PUTU VLADAVINE PRAVA

21.03.2013.

Srbija danas počinje sa stvaranjem sistema za borbu protiv korupcije. Nova Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, predstavlja jasan pokazatelj da naša zemlja sigurno korača ka putu vladavine prava, istakao je ministar pravde i državne uprave na današnjoj javnoj raspravi o Radnoj verziji Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Palati Srbija u Beogradu.

Selaković je rekao da korupcija danas predstavlja jednu od najvećih bolesti savremenog društva, koja je zašla u sve njegove pore i da kao takva, ona nagriza sistem pravne države. On je naglasio da se u državi u kojoj vlada korupcija rađa strah, a zakoni i pravda gube svoj osnovni smisao – a to je da zaštite građane od bilo kakve vrste odmazde i omogući im osećaj sigurnosti.

„Država ima za zadatak da svojim građanima stvori efikasan i siguran sistem koji će obezbediti sprovodivost zakona i vladavinu prava, dok je na njenim građanima obaveza da te zakone poštuje. Šta je korupcija drugo, nego nezakonito ponašanje i nepoštovanje pravila sačinjenih od strane države“, rekao je ministar Selaković.

Ministar je naveo da upravo vođeni stvaranjem efikasnog sistema za borbu protiv korupcije, krenulo se sa radom na Strategiji za borbu protiv korupcije u čiju su izradu bile uključene sve relevantne državne i međunarodne institucije, nevladine organizacije, predstavnici medija, kao i stručna javnost. „Osnovno načelo sa kojim smo se svi usaglasili je nulta tolerancija prema korupciji. Izgradnja takvog sistema u kojem nema zaštićenih i izuzetih, a ruka pravde jednako dopire do svih“, istakao je minstar.

Selaković je naglasio da podjednaku važnu oblast u borbi protiv korupcije ima prevencija i da se zato moraju otkloniti svi potencijalno mogući vidovi koruptivnog ponašanja, kako bi sutra bile smanjene njene posledice po sistem i društvo. „Prvi i osnovni korak prevencije mora biti širenje svesti građana šta sve prestavlja koruptivno ponašanje“, rekao je ministar Selaković i dodao: „Kako bismo sprečili da se korupcija pojavljuje u privredi, pravosuđu, u državnim organima, zdravstvenim institucijama, obrazovanju... moramo da krenemo od pojedinca koga ćemo edukovati i koji će sutra znati kakve su posledice ukoliko prekrši zakon.“

U toku svog govora, ministar je rekao da je pretpostavka za efikasnu sistemsku borbu protiv korupcije dosledno sprovođenje Strategije i Akcionog plana. „Kako Strategija ne bi bila samo spisak lepih želja i ostala mrtvo slovo na papiru, radna grupa uveliko radi na definisanju Akcionog plana koji će sadržati niz konkretnih aktivnosti za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Prvi put u jednom akcionom planu imaćemo i konkretne instrumente koji će meriti efikasnost sprovođenja zadatih ciljeva, i tako pratiti ostvarljivost Strategije u svakodnevnom životu“, zaključio je Selaković.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ