SRBIJA NAPRAVILA KONKRETNE KORAKE

1.02.2013.

U Ženevi je 1. februara završen Drugi ciklus univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Srbiji u periodu od 2008. do 2012. godine. Delegacija Srbije koju je predvodila Gordana Stamenić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave, učestvovala je u trosatnom interaktivnom dijalogu sa Savetom za ljudska prava UN. Članovima delegacije pitanja su postavljena i date preporuke od strane predstavnika 69 država.

Konstatovano je da je Srbija napravila konkretne korake u protekle četiri godine na zaštiti i promociji ljudskih prava na svim nivoima. Savet za ljudska prava je pozdravio donošenje velikog broja zakona, strategija, protokola kojima je unapređena međusektorska saradnja ali i nastavak rada na izgradnji institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Posebno su pohvaljeni razultati postignuti na unapređenju prava dece, rodne ravnopravnosti, socijalne integracije osoba sa invaliditetom. Istaknut je napredak Srbije i u oblasti unapređenja prava nacionalnih manjina, obrazovanja, statusa pravno nevidljivih lica, izbeglica i interno raseljenih lica, kao i zaštiti žrtava trgovine ljudima.

Savet za ljudska prava je Srbiji dao preporuke koje treba da ispuni do Trećeg ciklusa univerzalnog periodičnog pregleda koji će se odvijati 2016. godine. Preporuke se odnose na jačanje primene donetih zakona, socijalne kohezije i veću promociju tolerancije i jednakosti za sve marginalizovane grupe u ostvarivanju njihovih ljudskih prava.

Najveći broj preporuka uživa podršku Republike Srbije i nadležni organi će preduzimati mere iz svoje nadležnosti da se iste u narednom periodu ostvare kako bi se dostignuti nivo poštovanja ljudskih prava dodatno unapredio.

 

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ