STANjE PRAVA NACIONALNIH MANjINA

28.03.2013.

Danas je u Palati Srbija u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava održana Konferencija o stanju manjinskih prava u Republici Srbiji.

Gordana Stamenić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave, bila je jedan od uvodničara na Konferenciji.

U uvodnom izlaganju Gordana Stamenić je predstavila zakonodavni okvir za rad Nacionalnih saveta za nacionalne manjine i najavila potrebu da se izvrše odgovarajuće izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Između ostalog, ona je istakla da suverenitet savremene države podrazumeva da država ima prava, ali i dužnosti i odgovornost da omogući uživanje ljudskih prava i sloboda, uključujući i manjinska prava za svakog  građanina u okviru svoje jurisdikcije. „Država  je u obavezi da štiti pravo na ispoljavanje nacionalnih osobenosti  pripadnika nacionalnih manjina, između ostalog i kroz zakonski okvir koji treba da olakša uključivanje pripadnika nacionalnih manjina u sve oblasti društvenog života države čiji su državljani i prepoznavanje i međusobno uvažavanje  različitosti. Zakonski okvir mora da prati i nediskriminatorsku politiku u odnosu na pripadnike nacionalnih manjina“, rekla je Gordana Stamenić.

 

НАЈАВЕ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
  • TOK PREDMETA
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ